Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

E-usługi

Loading...

Coraz częściej korzystamy z przyjaznych rozwiązań komunikacji elektronicznej. E-usługi to duże ułatwienie i istotna oszczędność czasu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Miasto Dębica poszerzyło możliwość korzystania z tych udogodnień, wiele spraw można załatwić przez Internet, bez konieczności osobistej wizyty w ratuszu.

https://e-uslugi.debica.pl/

Jak korzystać z e-usług?

W prosty sposób, nie wychodząc z domu, załatwisz teraz wiele spraw urzędowych przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona.

 1. Logowanie → Zaloguj się na stronę ePUAP lub do Portalu e-usług Gminy Miasta Dębica.
 2. Temat → Z katalogu spraw wybierz interesujący Cię temat. Kliknij ,,Dalej”.
 3. Formularz → Wypełnij formularz wymaganymi danymi, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie.
 4. Podpis → Podpisz dokument przy wykorzystaniu certyfikatu kwalifikowanego lub bezpiecznego profilu zaufanego ePUAP.
 5. Wyślij → Tak podpisany dokument przekaż do urzędu klikając ,,Wyślij”.

Wysłany dokument będzie dalej procedowany przez pracownika urzędu.

 1. Potwierdzenie → Po wysłaniu pisma otrzymasz potwierdzenie przyjęcia dokumentu przez urząd.

Portal e-usług Urzędu Miejskiego w Dębicy umożliwia elektroniczne załatwienie spraw w Urzędzie.

Poza usługami centralnymi, realizowanymi na terenie całego kraju, w naszym Urzędzie można drogą elektroniczną złożyć m.in. wnioski o:

 • wydanie karty parkingowej,
 • odbiór wyrobów zawierających azbest,
 • rezerwację miejsca handlowego na targowisku miejskim,
 • zarejestrowanie lub wyrejestrowanie psa,
 • ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • zwrot nadpłaty podatku lub zwrot opłaty skarbowej,
 • przydział lokalu mieszkalnego,
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Za pomocą portalu e-usług Urzędu Miejskiego w Dębicy można także m.in.:

 • zgłosić zamiar usunięcia drzewa,
 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • zgłosić zmianę danych adresowych do celów podatkowych,
 • złożyć Oświadczenie w sprawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zgłosić interwencję dotyczącą utrzymania zimowego dróg, placów i chodników na terenie miasta,
 • złożyć Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu,
 • zgłosić uszkodzenia w infrastrukturze miejskiej,
 • umówić się na spotkanie z Burmistrzem Miasta.