Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zasłużeni dla Miasta Dębicy

Loading...

Lista osób, którym przyznano wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Dębica” :

2007

Edward Brzostowski, Uchwała nr XII/137/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r.
Ks. Prałat Kazimierz Dominiak, Uchwała nr  XII/133/07 Rady Miejskiej w Dębicy z  29 października 2007 r.
Ks. Prałat Stanisław Fiołek, Uchwała nr  XII/132/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia  29 października 2007 r.
Urszula Rojek, Uchwała nr XII/134/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r.
Stanisław Świerk, Uchwała nr XII/135/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w  Dębicy, Uchwała nr XII/136/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r.

2008

Paweł Adamek, Uchwała nr XIX/272/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Uchwała nr XIX/281/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.
Firma Oponiarska Dębica S.A., Uchwała nr XIX/276/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.
Klub Sportowy „Wisłoka”,  Uchwała nr XIX/277/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.
Czesław Korzeń, Uchwała nr XIX/273/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia  29 maja 2008 r.
Józef Lipień, Uchwała nr XIX/274/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.
Kazimierz Lipień, Uchwała nr XIX/275/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.
NSZZ „Solidarność”  Ziemi Dębickiej, Uchwała nr XIX278/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia  29 maja 2008 r.
Parafia pw. Św. Jadwigi  w Dębicy, Uchwała nr XIX/279/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.
Żołnierze Armii Krajowej z terenu dębickiego, Uchwała nr  XIX/280/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r.

2009

Ks. Józef Dobosz, Uchwała nr XXX/471/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 maja 2009 r.
Honorowi Dawcy Krwi w Dębicy, Uchwała nr XXX/474/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia18 maja 2009 r.
Ks. Józef Leśniowski, Uchwała nr XXX/470/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 maja 2009 r.
Jan Michalik, Uchwała nr XXX/472/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 maja 2009 r.
Polski Czerwony Krzyż w Dębicy, Uchwała nr XXX/473/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 maja 2009 r.

2010

Stefan Bieszczad, Uchwała nr LXII/717/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010 r.
Hufiec ZHP im. Szarych  Szeregów, Uchwała nr LXII/715/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010 r.
Marian Morawczyński, Uchwała nr  LXII/718/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010 r.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, Uchwała nr LXII/716/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010 r.
Ks. Józef Wątroba, Uchwała nr  LXII/719/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010 r.

2011

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły, Uchwała nr  XVIII/166/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r.
Tadeusz Popiołek, Uchwała nr XVIII/167/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r.
Ryszard Świerad (pośmiertnie), Uchwała nr XVIII/168/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia  3 listopada 2011 r.

2013

Dębickie Hospicjum  Domowe im. Jana Pawła II, Uchwała nr  XXXVIII/426/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 6 listopada  2013 r.
Zbigniew Drzymała, Uchwała nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 6 listopada 2013 r.
Roman Gotfryd, Uchwała nr XXXVIII/423/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 6 listopada 2013 r.
Ryszard Kucab, Uchwała nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 6 listopada 2013r .

2014

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Uchwała nr XLVI/549/14 Rady Miejskiej w Dębicy z 31 października 2014 r.
Adolf Moździoch, Uchwała nr  XLVI/552/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2014 r.
Bogusław Pater, Uchwała nr XLVI/551/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2014 r.
Maksymilian Stęga, Uchwała nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 października 2014 r.

2015

Janusz Bieniasz, Uchwała nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2015 r.
Wirginia Barbara Lis, Uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia  30 października 2015 r.
Sylwia Murdza – Chrobak, Uchwała nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2015 r.

2016

Stanisław Cieszkowski, Uchwała nr XXV/248/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 października 2016 r.
Helena Wątróbska, Uchwała nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 października 2016 r.
Zakład Karny w Dębicy, Uchwała nr XXV/249/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 października 2016 r.

2017

Edmund Książek, Uchwała nr XXXIX/421/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r.
Izabela Podhalańska, Uchwała nr XXXIX/420/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r.
Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA DĘBICA” Uchwała nr XXXIX/422/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r.

2019

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”,  Uchwała nr XVII/127/2019Rady Miejskiej Dębicy z dnia 28 października 2019 r.
Janusz Urbanik, Uchwała nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej Dębicy z dnia 28 października 2019 r.
Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”, Uchwała nr XVII/128/2019Rady Miejskiej Dębicy z dnia 28 października 2019 r.

2020

Ks. Adam Bartkowicz, (pośmiertnie), Uchwała nr XXX/229/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 października 2020 r.
ppłk Adam Kantor, Uchwała Nr XXX/231/2020Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 października 2020 r.
Renata Plizga, Uchwała Nr XXX/230/2020Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 października 2020 r.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowemu „MATEO”, Uchwała nr XXX/233/2020 Rady Miejskiej w Dębicyz dnia 21 października 2020 r.
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, Uchwała nr XXX/232/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 października 2020 r.

2021

Związek Sybiraków – Koło w Dębicy, Uchwała nr XLIX/365/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2021 r.

2022

Rozalia Dąbrowska, Uchwała nr LXV/461/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 października 2022 r.
Radosław Rak, Uchwała Nr LXV/462/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 października 2022 r.
Andrzej Hochołowski, Uchwała nr LXV/463/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 października 2022 r.
Andrzej Rżany, Uchwała nr LXV/464/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 października 2022 r.
Ks. Ryszard Piasecki, Uchwała Nr LXV/465/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 października 2022 r.

2023

Państwo Marian i Stanisława Dybowscy,  Uchwała nr LXXXII/603/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 października 2023 r.
Ochotnicza Straż Pożarna Dębica – Kędzierz, Uchwała nr LXXXII/604/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 października 2023 r.


Procedura przyznawania tytułu

document
Uchwała Nr LXIX/515/2022 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica

Honorowe wyróżnienia przyznawane są dla osób, organizacji i instytucji, za zasługi włożone w rozwój miasta, jego promocję oraz prace na rzecz mieszkańców. Honorowe wyróżnienia mogą być nadane również pośmiertnie. W razie nadania wyróżnienia pośmiertnie wyróżnienia doręcza się najbliższej rodzinie zmarłego wraz z dokumentami stwierdzającymi ich nadanie. Honorowe wyróżnienia przyznaje Rada Miejska w Dębicy na wniosek Kapituły wyróżnień.