Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Loading...

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), Komendant powiatowy Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy wykonuje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Dębica i powiatu dębickiego.

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
ul. Chłodnicza 20
39-200 Dębica
Centrala: 47 8228 310
tel. kom. 510 997 329
tel. alarmowy 112
e-mail: debica@rz.policja.gov.pl
https://podkarpacka.policja.gov.pl/