Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Sesje online

Loading...

Zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Dębicy na żywo w internecie.

Transmisje sesji Rady Miejskiej  w Dębicy

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Dębicy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta www.debica.pl  za pomocą kanału Urzędu Miejskiego w serwisu eSesjatv https://tiny.pl/dcgjq

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych (Transmisja Obrad Rady Miejskiej w Dębicy)

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
W Urzędzie Miejskim w Dębicy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@umdebica.pl  lub telefonicznie 14 683 82 03
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Klauzula