Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rady Osiedli

Rady Osiedli stanowią jednostki pomocnicze Gminy Miasta Dębica. Do zakresu działania Rad Osiedli należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców osiedla oraz wspieranie organów miasta w wykonywaniu ich zadań, w tym m.in.:

 • udział w rozpatrywaniu i przygotowaniu projektów rozwiązań w sprawach socjalno-bytowych, oświaty, kultury, sportu, infrastruktury, porządku i  bezpieczeństwa i innych związanych z warunkami życia mieszkańców,
 • współdziałanie z  Radą Miejską w  przeprowadzaniu referendum, konsultacji społecznych i innych ważnych sprawach,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących: budżetu miasta, planów zagospodarowania przestrzennego, zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, innych ważnych dla mieszkańców spraw,
 • dokonywanie społecznej oceny przebiegu i realizacji inwestycji na terenie osiedla finansowanych z budżetu miasta i środków finansowych mieszkańców,
 • organizowanie mieszkańców w celu utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie Osiedla.

Miasto podzielone jest na 11 osiedli:

 • Osiedle nr 1 Centrum,
 • Osiedle nr 2 Gawrzyłowa – Mickiewicza,
 • Osiedle nr 3 Kawęczyn – Pana Tadeusza,
 • Osiedle nr 4 Kępa – Wolica,
 •  Osiedle nr 5 Krakowska – Południe,
 • Osiedle nr 6 Krakowska – Północ,
 • Osiedle nr 7 Rzeszowska – Południe,
 • Osiedle nr 8 Rzeszowska – Północ,
 • Osiedle nr 9 Słoneczne,
 • Osiedle nr 10 Świętosława,
 • Osiedla nr 11 Mickiewicza.

Na kadencję 2019-2023 mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli w 6 Radach Osiedli. Osiedle Mickiewicza zostało utworzone w 2019 r. z części osiedla Gawrzyłowa – Mickiewicza (utworzone na podstawie Uchwały nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/ 50/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie utworzenia osiedli na terenie Miasta Dębica).

Rada Osiedla nr 2 GAWRZYŁOWA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 3 KAWĘCZYN – PANA TADEUSZA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 4 KĘPA – WOLICA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 9 SŁONECZNE

Rozwiń

Rada Osiedla nr 10 ŚWIĘTOSŁAWA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 11 MICKIEWICZA

Rozwiń