Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rady Osiedli

Loading...

Rady Osiedli stanowią jednostki pomocnicze Gminy Miasta Dębica. Do zakresu działania Rad Osiedli należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców osiedla oraz wspieranie organów miasta w wykonywaniu ich zadań, w tym m.in.:

 • udział w rozpatrywaniu i przygotowaniu projektów rozwiązań w sprawach socjalno-bytowych, oświaty, kultury, sportu, infrastruktury, porządku i  bezpieczeństwa i innych związanych z warunkami życia mieszkańców,
 • współdziałanie z  Radą Miejską w  przeprowadzaniu referendum, konsultacji społecznych i innych ważnych sprawach,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących: budżetu miasta, planów zagospodarowania przestrzennego, zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, innych ważnych dla mieszkańców spraw,
 • dokonywanie społecznej oceny przebiegu i realizacji inwestycji na terenie osiedla finansowanych z budżetu miasta i środków finansowych mieszkańców,
 • organizowanie mieszkańców w celu utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie Osiedla.

Miasto podzielone jest na 11 osiedli:

 • Osiedle nr 1 Centrum,
 • Osiedle nr 2 Gawrzyłowa – Mickiewicza,
 • Osiedle nr 3 Kawęczyn – Pana Tadeusza,
 • Osiedle nr 4 Kępa – Wolica,
 •  Osiedle nr 5 Krakowska – Południe,
 • Osiedle nr 6 Krakowska – Północ,
 • Osiedle nr 7 Rzeszowska – Południe,
 • Osiedle nr 8 Rzeszowska – Północ,
 • Osiedle nr 9 Słoneczne,
 • Osiedle nr 10 Świętosława,
 • Osiedla nr 11 Mickiewicza.

Na kadencję 2019-2023 mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli w 6 Radach Osiedli. Osiedle Mickiewicza zostało utworzone w 2019 r. z części osiedla Gawrzyłowa – Mickiewicza (utworzone na podstawie Uchwały nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/ 50/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie utworzenia osiedli na terenie Miasta Dębica).

Rada Osiedla nr 2 GAWRZYŁOWA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 3 KAWĘCZYN – PANA TADEUSZA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 4 KĘPA – WOLICA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 9 SŁONECZNE

Rozwiń

Rada Osiedla nr 10 ŚWIĘTOSŁAWA

Rozwiń

Rada Osiedla nr 11 MICKIEWICZA

Rozwiń