Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Miejsca zagospodarowania odpadów

Loading...

W 2024 r. zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie się odbywało w następujących instalacjach:

  1. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica
  2. Kompostownia bębnowa z bioreaktorem Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica
  3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica