Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Miejski Zarząd Oświaty

Loading...

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębicy. Do zadań MZO należy obsługa finansowo – księgowa, kadrowo – płacowa i techniczna świadczona na rzecz: żłobka miejskiego, przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i biblioteki pedagogicznej. MZO prowadzi także Pracowniczą Kasę Zapomogowo – Pożyczkową dla pracowników placówek oświatowych oraz realizuje zadania w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
tel./ fax:  14 68 38 132
e-mail: sekretariat@mzo.edu.pl
http://www.mzo.debica.kei.pl/