Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Statut Gminy Miasta Dębica

Loading...

Statut Gminy Miasta Dębica to dokument, który określa: ustrój Gminy Miasta Dębica, zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Miasta Dębica, organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej w Dębicy oraz prawa i obowiązki Radnych, zadania i tryb pracy Burmistrza Miasta Dębicy, zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gospodarką finansową Gminy Miasta Dębicy, zasady dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy Miasta Dębicy, postanowienia dotyczące pracowników samorządowych.

Statut stanowi załącznik do Uchwały nr LIV/580/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Dębica.

document
Uchwała nr LIV/580/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Dębica
document
Uchwała nr XXX/242/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Dębica