Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych