Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Biblioteka Pedagogiczna

Loading...

Zadaniem Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy jest gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną, a także teksty kultury, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego. Biblioteka ma za zadnie również organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej i bibliotek szkolnych, a także organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy.

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Głowackiego 30
39-200 Dębica
tel. 14 639 59 69
e-mail: bpdebica@gmail.com
https://bpdebica.edupage.org/