Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Komórki organizacyjne

Loading...

Biuro Obsługi Interesanta

Rozwiń

Urząd Stanu Cywilnego

Rozwiń

Straż Miejska

Rozwiń

Wydział Budżetu i Finansów

Rozwiń

Wydział Podatków i Opłat

Rozwiń

Wydział Rozwoju Miasta

Rozwiń

Wydział Spraw Obywatelskich

Rozwiń

Biuro Zamówień Publicznych

Rozwiń

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

Rozwiń

Wydział Gospodarki Komunalnej

Rozwiń

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Rozwiń

Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

Rozwiń

Audytor Wewnętrzny

Rozwiń

Wydział Promocji

Rozwiń

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

Rozwiń

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Rozwiń

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Rozwiń

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Rozwiń

Biuro Radców Prawnych

Rozwiń

Biuro Rady Miejskiej

Rozwiń

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Rozwiń

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Rozwiń

Inspektor Ochrony Danych

Rozwiń

Wydział Ochrony Środowiska

Rozwiń