Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Komórki organizacyjne

Loading...

Biuro Obsługi Interesanta

Rozwiń

Urząd Stanu Cywilnego

Rozwiń

Straż Miejska

Rozwiń

Wydział Budżetu i Finansów

Rozwiń

Wydział Podatków i Opłat

Rozwiń

Wydział Rozwoju Miasta

Rozwiń

Wydział Spraw Obywatelskich

Rozwiń

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

Rozwiń

Wydział Gospodarki Komunalnej

Rozwiń

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Rozwiń

Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

Rozwiń

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Rozwiń

Wydział Promocji

Rozwiń

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Rozwiń

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Rozwiń

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Rozwiń

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Rozwiń

Biuro Radców Prawnych

Rozwiń

Biuro Rady Miejskiej

Rozwiń

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Rozwiń

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Rozwiń

Inspektor Ochrony Danych

Rozwiń

Wydział Ochrony Środowiska

Rozwiń