• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Komórki organizacyjne

  Loading...

  Biuro Obsługi Interesanta

  Rozwiń

  Urząd Stanu Cywilnego

  Rozwiń

  Straż Miejska

  Rozwiń

  Wydział Budżetu i Finansów

  Rozwiń

  Wydział Podatków i Opłat

  Rozwiń

  Wydział Rozwoju Miasta

  Rozwiń

  Wydział Spraw Obywatelskich

  Rozwiń

  Biuro Zamówień Publicznych

  Rozwiń

  Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

  Rozwiń

  Wydział Gospodarki Komunalnej

  Rozwiń

  Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

  Rozwiń

  Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

  Rozwiń

  Audytor Wewnętrzny

  Rozwiń

  Wydział Promocji

  Rozwiń

  Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

  Rozwiń

  Wydział Gospodarki Przestrzennej

  Rozwiń

  Wydział Organizacyjno-Kadrowy

  Rozwiń

  Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  Rozwiń

  Biuro Radców Prawnych

  Rozwiń

  Biuro Rady Miejskiej

  Rozwiń

  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Rozwiń

  Samodzielne stanowisko ds. BHP

  Rozwiń

  Inspektor Ochrony Danych

  Rozwiń

  Wydział Ochrony Środowiska

  Rozwiń