Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Miejski Ośrodek Kultury

Loading...

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy jest wiodącą w Dębicy instytucją w zakresie upowszechniania kultury. Organizuje imprezy kulturalne, prowadzi zajęcia edukacyjne, warsztaty w dziedzinach: tańca, plastyki, teatru, kultury tradycyjnej. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy współpracuje z mieszkańcami, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z samorządami powiatu dębickiego w działaniu na rzecz rozwoju kultury, edukacji kulturalnej i promocji wydarzeń artystycznych. Miejski Ośrodek Kultury jest również organizatorem i współorganizatorem wielu ważnych imprez, zarówno miejskich jak i tych o szerszym zasięgu – powiatowym i ogólnopolskim. W ofercie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy znajdują się również zajęcia muzyczne i wokalne. MOK jest organizatorem wielu konkursów i przeglądów artystycznych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (np. Festiwal Tańca ,,Złoty Gryf”, Konkurs Wokalny ,,Tylko Polska Piosenka”, Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych itd.).

Z roku na rok, oferta Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy rozszerza się, aby odpowiadać na bieżąco na kulturalne potrzeby mieszkańców miasta i regionu.

W zarządzie Miejskiego Ośrodka Kultury znajduje się: Dom Kultury Mors, Dom Kultury i Kino ,,Śnieżka“ oraz Galeria Sztuki MOK.

ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
tel. 14 680 93 60
e-mail: mok@mokdebica.pl
https://mokdebica.pl/