Uwaga!
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy jest wiodącą w Dębicy instytucją w zakresie upowszechniania kultury. Organizuje imprezy kulturalne, prowadzi zajęcia edukacyjne, warsztaty w dziedzinach: tańca, plastyki, teatru, kultury tradycyjnej. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy współpracuje z mieszkańcami, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z samorządami powiatu dębickiego w działaniu na rzecz rozwoju kultury, edukacji kulturalnej i promocji wydarzeń artystycznych. Miejski Ośrodek Kultury jest również organizatorem i współorganizatorem wielu ważnych imprez, zarówno miejskich jak i tych o szerszym zasięgu – powiatowym i ogólnopolskim.

Z roku na rok, oferta Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy rozszerza się, aby odpowiadać na bieżąco na kulturalne potrzeby mieszkańców miasta i regionu.

W zarządzie Miejskiego Ośrodka Kultury znajduje się: Dom Kultury Mors, Dom Kultury ,,Śnieżka“ oraz Galeria Sztuki MOK.

ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
tel. 14 680 93 60
e-mail: mok@mokdebica.pl
https://mokdebica.pl/