Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Sekretarz Miasta Wioletta Hadowska

Loading...

Sekretarz Miasta Wioletta Hadowska
Kontakt: tel. 14 683 81 09 / fax 14 683 81 10

Do zakresu działania Sekretarza Miasta należy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz organizacja pracy urzędu i zapewnienie rzetelnej obsługi obywateli,
 • wykonywanie zadań zapewniających właściwą organizację pracy urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie udzielonego przez Burmistrza upoważnienia,
 • doskonalenie metod zarządzania Urzędem i nadzorowanie wdrażania systemów zarządzania,
 • nadzorowanie opracowania projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • koordynowanie i nadzorowanie obsługi interesantów Urzędu,
 • dbanie o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
 • wyznaczanie kierunków opracowania i i nadzorowanie opracowania projektów Zarządzeń Burmistrza dotyczących polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przeprowadzania służby przygotowawczej, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dębicy:

 1. Wydział Organizacyjno-Kadrowy,
 2. Biuro Rady Miejskiej,
 3. Biuro Obsługi Interesanta.