Serwis informacyjny Miasta Dębica

PSZOK

W związku z ogłoszeniem od dnia 28 grudnia 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów tzw. „kwarantanny narodowej”, a w dalszej kolejności nowych obostrzeń z uwagi stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, od dnia 30 grudnia 2020 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Drogowców 13, zostaje zamknięty do odwołania.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (takich jak np. zalanie budynku, mieszkania), kiedy powstanie nagła potrzeba wywiezienia odpadów powstałych na skutek zdarzeń losowych na PSZOK, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębicy tel. 14 683 82 16 lub 14 683 82 17.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Drogowców 13
39-200 Dębica
tel. 14 681 64 86

PSZOK przyjmuje odpady przez cały rok i czynny jest:
1) od listopada do marca:
od poniedziałku do soboty 8.00 – 16.00

2) od kwietnia do października:
od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w poniedziałki i soboty 8.00 – 16.00

PSZOK jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy oraz w WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA, SYLWESTRA, WIELKI PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ.
PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone na terenie Gminy Miasta Dębica, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.
Odpady wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dostarczone przez właścicieli tych nieruchomości przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem lub możliwością skaleczenia.

Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach z etykietą zawierającą informacje o rodzaju odpadów.

PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych z nieruchomości niezamieszkałych (między innymi z ogródków działkowych, niezamieszkałych domów i mieszkań, placów budowy oraz budynków w trakcie budowy, działek budowlanych, gruntów ornych, itp), a także w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej lub ich likwidacji.

Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. Miejsce umieszczenia odpadów wskazuje operator PSZOK.

Rodzaje odpadów przyjmowanych od mieszkańców w PSZOK:
– opakowania ze szkła – słoiki, butelki i inne opakowania szklane,
– szkło okienne – szkło bez elementów drewnianych, kitu, silikonu i elementów metalowych czy tworzyw,
– opakowania wielomateriałowe – kartony po sokach, mleku,
– opakowania z tworzyw sztucznych – plastikowe butelki, folie, opakowania bez zawartości,
– papier i tektura – kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru,
– opakowania z metali, mieszaniny metali, metale kolorowe, drobny złom,
– odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne, trawa, liście, pocięte gałęzie, gleba, ziemia, kamienie,
– środki ochrony roślin,
– farby, tusze, kleje,
– przeterminowane leki w oryginalnych opakowaniach, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
– baterie i akumulatory,
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – żarówki, świetlówki, itp.,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – pralki, lodówki, telewizory, monitory, komputery stacjonarne i przenośne, drobne AGD i RTV,
– odpady wielkogabarytowe – meble, łóżka, sofy, itp. opróżnione z zawartości oraz nie zawierające innych odpadów; drewno z mebli, okien i drzwi,
– zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
– odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, materiały zawierające gips z rozbiórek i remontów domów jednorodzinnych i budynków zabudowy wielorodzinnej,
– odpady budowlane z remontu zamieszkałych domów jednorodzinnych: wełna mineralna, wata szklana, papa, styropian,
– popiół i żużel z domowych palenisk,
– zużyta odzież i tekstylia – ubrania i tekstylia zapakowane w worki.

Ważne!
Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości świadczącego o zamieszkaniu na terenie Miasta Dębica.