Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

PSZOK

Loading...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Drogowców 13
39-200 Dębica
tel. 14 681 64 86

PSZOK przyjmuje odpady przez cały rok i czynny jest:
1) od listopada do marca:
od poniedziałku do soboty 8.00 – 16.00

2) od kwietnia do października:
od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w poniedziałki i soboty 8.00 – 16.00

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że od 1 kwietnia 2021 roku obowiązują nowe limity w przyjmowaniu odpadów w PSZOK od mieszkańców.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkaniec może na PSZOK oddać:
1. opony do 6 szt. na rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego
– za przyjęcie zużytych opon ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynoszącą 0,69 zł za każdy 1 kg,
2. odpady remontowo-budowlane (papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego
– za przyjęcie odpadów remontowo budowlanych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynoszącą 0,67 zł za każdy 1 kg,
3. odpady remontowo-budowlane – gruz w łącznej ilości do 500 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego
– za przyjęcie gruzu ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynoszącą 0,37 zł za każdy 1 kg,
4. odpady wielkogabarytowe w ilości 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej  nieruchomości/lokalu mieszkalnego
– za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynoszącą 1,12 zł za każdy 1 kg.

W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjmowania odpadów oraz uchwałami.


Wprowadzono limity w przyjmowaniu odpadów od mieszkańców (obowiązują do dnia 31 marca 2021 r.):
1. opony – 4 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – (przyjęcie i zagospodarowanie zużytych opon ponad limit za dodatkową opłatą wynoszącą 0,65 zł netto za 1 kg),
2. odpady remontowo-budowlane (gruz, papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 100 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – (przyjęcie i zagospodarowanie odpadów remontowo – budowlanych ponad limit za dodatkową opłatą wynoszącą 0,65 zł netto za 1 kg),
3. odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego– (przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych ponad limit za dodatkową opłatą wynoszącą 1,35 zł netto za 1 kg).

Większa ilość odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych oraz opon przyjmowane będą za dodatkową opłatą określoną w uchwale w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług.

W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjmowania odpadów.

PSZOK jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy oraz w WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA, SYLWESTRA, WIELKI PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ.
PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone na terenie Gminy Miasta Dębica, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.
Odpady wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dostarczone przez właścicieli tych nieruchomości przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem lub możliwością skaleczenia.

Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach z etykietą zawierającą informacje o rodzaju odpadów.

PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych z nieruchomości niezamieszkałych (między innymi z ogródków działkowych, niezamieszkałych domów i mieszkań, placów budowy oraz budynków w trakcie budowy, działek budowlanych, gruntów ornych, itp), a także w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej lub ich likwidacji.

Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. Miejsce umieszczenia odpadów wskazuje operator PSZOK.

Rodzaje odpadów przyjmowanych od mieszkańców w PSZOK:
– opakowania ze szkła – słoiki, butelki i inne opakowania szklane,
– szkło okienne – szkło bez elementów drewnianych, kitu, silikonu i elementów metalowych czy tworzyw,
– opakowania wielomateriałowe – kartony po sokach, mleku,
– opakowania z tworzyw sztucznych – plastikowe butelki, folie, opakowania bez zawartości,
– papier i tektura – kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru,
– opakowania z metali, mieszaniny metali, metale kolorowe, drobny złom,
– odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne, trawa, liście, pocięte gałęzie, gleba, ziemia, kamienie,
– środki ochrony roślin,
– farby, tusze, kleje,
– przeterminowane leki w oryginalnych opakowaniach, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
– baterie i akumulatory,
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  – żarówki, świetlówki, itp.,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – pralki, lodówki, telewizory, monitory, komputery stacjonarne i przenośne, drobne AGD i RTV,
– odpady wielkogabarytowe – meble, łóżka, sofy, itp. opróżnione z zawartości oraz nie zawierające innych odpadów; drewno z mebli, okien i drzwi,
– zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
– odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, materiały zawierające gips z rozbiórek i remontów domów jednorodzinnych i budynków zabudowy wielorodzinnej,
– odpady budowlane z remontu zamieszkałych domów jednorodzinnych: wełna mineralna, wata szklana, papa, styropian,
– popiół i żużel z domowych palenisk,
– zużyta odzież i tekstylia – ubrania i tekstylia zapakowane w worki.

Ważne!
Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości świadczącego o zamieszkaniu na terenie Miasta Dębica.

document
Uchwała nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
document
Uchwała nr XXXII/255/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
Regulamin PSZOK
document
Uchwała nr XXXVIII/279/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
document
Uchwała nr XXXVIII/280/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi