Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

PSZOK

Loading...

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Drogowców 13
39-200 Dębica
tel. 14 681 64 86 lub 605 883 590

Prowadzącym PSZOK jest Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.

Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 12, 39-200 Dębica.

PSZOK przyjmuje odpady przez cały rok i czynny jest:
1) od listopada do marca:
od poniedziałku do soboty 8.00 – 16.00; przerwa 12.00 – 12.15
2) od kwietnia do października:
od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 18.00; przerwa 12.00 – 12.15
w poniedziałki i soboty 8.00 – 16.00; przerwa 12.00 – 12.15

PSZOK jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy oraz w WIELKI PIĄTEK, WIELKĄ SOBOTĘ, WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA oraz od 30 do 31 GRUDNIA 2024 r.; PSZOK może zostać zamknięty również w innych terminach, które zostaną podane do wiadomości mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o.

Ostatni mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK będzie obsługiwany maksymalnie
15 minut przed zamknięciem PSZOK.

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują następujące stawki za przekroczenie ilości odpadów limitowanych w PSZOK.

Odpady limitowane:

 1. OPONY do 6 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie zużytych opon ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 605,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 0,65 zł. za każdy 1 kg⃰
 2. ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE (papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie odpadów remontowo-budowlanych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 635,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 0,68 zł. za każdy 1 kg⃰
 3. GRUZ w ilości do 500 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie gruzu ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 335,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 0,36 zł. za każdy 1 kg⃰
 4. ODPADY WIELKOGABARYTOWE w ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 965,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 1,04 zł. za każdy 1 kg⃰

*Podane ceny dotyczą transportu odpadów do instalacji i ich zagospodarowania oraz zawierają podatek VAT

PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone na terenie Gminy Miasta Dębica, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.

Odpady wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dostarczone przez właścicieli tych nieruchomości przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje.

Odpady przyjmowane do PSZOK powinny być niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem lub możliwością skaleczenia.

Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach z etykietą zawierającą informacje o rodzaju odpadów.

PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych z nieruchomości niezamieszkałych (m.in. z ogródków działkowych, niezamieszkałych domów i mieszkań, placów budowy oraz budynków w trakcie budowy, działek budowlanych, gruntów ornych, itp.), a także w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej lub ich likwidacji.

Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. Miejsce umieszczenia odpadów wskazuje operator PSZOK.

Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu PSZOK.

Za dodatkową opłatą można zlecić załadunek i transport do PSZOK odpadów wielkogabarytowych.

Rodzaje odpadów przyjmowanych od mieszkańców w PSZOK:

 • opakowania ze szkła – słoiki, butelki i inne opakowania szklane,
 • szkło okienne – szkło bez elementów drewnianych, kitu, silikonu i elementów metalowych czy tworzyw,
 • opakowania wielomateriałowe – kartony po sokach, mleku,
 • opakowania z tworzyw sztucznych – plastikowe butelki, folie, opakowania bez zawartości,
 • papier i tektura – kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru,
 • opakowania z metali, mieszaniny metali, metale kolorowe, drobny złom,
 • odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne, trawa, liście, pocięte gałęzie, gleba, ziemia, kamienie – luzem,
 • środki ochrony roślin,
 • farby, tusze, kleje,
 • przeterminowane leki w oryginalnych opakowaniach, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – żarówki, świetlówki, itp.,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – pralki, lodówki, telewizory, monitory, komputery stacjonarne i przenośne, drobne AGD i RTV – sprzęt kompletny,
 • odpady wielkogabarytowe – meble, łóżka, sofy, itp. opróżnione z zawartości oraz nie zawierające innych odpadów; drewno z mebli, okien i drzwi,
 • zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
 • odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, materiały zawierające gips z rozbiórek i remontów domów jednorodzinnych i budynków zabudowy wielorodzinnej,
 • odpady budowlane z remontu zamieszkałych domów jednorodzinnych: wełna mineralna, wata szklana, papa, styropian,
 • popiół i żużel z domowych palenisk,
 • zużyta odzież i tekstylia – ubrania i tekstylia zapakowane w worki.

Ważne!
Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do PSZOK po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady.


document
1-Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Dębica (Zarządzenie Nr 28-2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19.01.2024 r.
document
2-Upoważnienie PSZOK-1
document
3-Zlecenie PSZOK-1
document
4-Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…)
document
5-Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (…)
document
6-Uchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…)
document
7-Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych (…)