Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy 2016-2023 to dokument, który został przygotowany, aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcyjonalnej, technicznej w mieście w celu rozwiązania problemów występujących na obszarze rewitalizacji.

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębicy jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, który zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszyć jakość życia mieszkańców.

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy 2016-2023