Serwis informacyjny Miasta Dębica

Profil zaufany (ePUAP)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom (usługobiorcom). Wśród uczestników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gminne. Wśród usług oferowanych przez ePUAP są także: profil zaufany (eGO) – umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz mechanizm pojedynczego logowania (SSO) – umożliwia stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania się na stronach różnych usługodawców.

Dostęp do e-usług świadczonych za pośrednictwem ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) wymaga posiadania przez osobę fizyczną własnego konta na tej platformie.

https://epuap.gov.pl/wps/portal


Więcej informacji: Biuro Obsługi Interesanta, tel. 14 683 82 61