• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Zastępca Burmistrza Maciej Małozięć

  Loading...

  Zastępca Burmistrza Miasta Maciej Małozięć
  Przyjmowanie mieszkańców: czwartki godz. 9 – 13
  (po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia)
  Kontakt: tel. 14 683 81 04  Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dębicy:

  1. Wydział Ochrony Środowiska
  2. Wydział Gospodarki Przestrzennej
  3. Wydział Gospodarki Komunalnej
  4. Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami
  5. Biuro Organizatora Transportu Publicznego

  Sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Dębicy:

  1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
  2. Muzeum Regionalne w Dębicy
  3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna