Uwaga
Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zastępca Burmistrza Maciej Małozięć

Loading...

Zastępca Burmistrza Miasta Maciej Małozięć
Przyjmowanie mieszkańców: czwartki godz. 9 – 13
(po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia)
Kontakt: tel. 14 683 81 04 / fax 14 683 81 62

Wykształcenie
Ur. 21 kwietnia 1986 r. w Dębicy. Ukończył studia doktoranckie z zakresu pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studia magisterskie na Wydziale Socjologoczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (magister historii) oraz studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania oświatą.

Doświadczenie zawodowe
W latach 2010-2014 pracował w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie. W latach 2014-2018 był dyrektorem Katolickiego Centrum Edukacji Kana w Dębicy, instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne i wychowawcze dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Działalność publiczna
Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy oraz wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, reprezentant okręgu dębicko-pilzneńskiego w Radzie Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej oraz członek V Synodu Diecezji Tarnowskiej.
Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych z zakresu historii i pedagogiki, w tym 4 monografii, 2 prac pod redakcją naukową, a także artykułów popularno-naukowych, haseł encyklopedycznych, przewodników i albumów. Członek redakcji wydawnictw naukowych, uczestnik kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dębicy:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich,
 2. Urząd Stanu Cywilnego,
 3. Straż Miejska,
 4. Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego,
 5. Wydział Promocji.

Sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Dębicy:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy,
 2. Miejski Zarząd Oświaty oraz żłobek, szkoły podstawowe i przedszkola miejskie,
 3. Muzeum Regionalne,
 4. Miejski Ośrodek Kultury,
 5. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
 6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 8. Centrum Integracji Społecznej.