• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Komisje Rady Miejskiej

  Loading...

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej

  Rozwiń

  Komisja Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

  Rozwiń

  Komisja Kultury

  Rozwiń

  Komisja Oświaty

  Rozwiń

  Komisja Rewizyjna

  Rozwiń

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

  Rozwiń

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  Rozwiń

  Komisja Sportu

  Rozwiń