Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Komisje Rady Miejskiej

Loading...

Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Rozwiń

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Rozwiń

Komisja Kultury

Rozwiń

Komisja Oświaty

Rozwiń

Komisja Rewizyjna

Rozwiń

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Rozwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rozwiń

Komisja Sportu

Rozwiń