Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zbiorniki retencyjne

Loading...

Miasto Dębica we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

W ramach Projektu planowana jest dostawa i montaż Zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Deklarację udziału w projekcie (podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli) należy złożyć
na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2, 39–200 Dębica
w terminie do 15 marca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Szacowana wysokość wpłaty Mieszkańca w związku z dostawą i montażem Zestawu wynosi 759,24 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 24/100).

Informacje o Projekcie można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Dębicy
tel. 14 6838218
lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
tel. 13 4437020.

document
Regulamin uczestnictwa w Projekcie
document
Deklaracja przystąpienia do Projektu – dodatkowy nabór
document
FINAL_Umowa z mieszkańcem_ZAAKCEPTOWANA_07_07_2023
document
Oświadczenie w sprawie prowadzonej działaności

zbiornik jasny szary
zbiornik antracyt