Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Narodowy Spis Powszechny 2021

Loading...

Coraz mniej czasu, aby się spisać

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało już niespełna dwa tygodnie. W Dębicy spisało się dopiero 76 proc. mieszkańców. Osoby, które jeszcze się nie spisały, powinny to zrobić jak najszybciej, ponieważ spis jest obowiązkowy.

Obowiązek ten wynika z ustawy, a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.

Jeżeli ktoś nie spisał się sam przez internet (spis.gov.pl), bądź infolinię spisową (22 279 99 99), skontaktuje się z nim rachmistrz. Zgodnie z ustawą nie możemy odmówić rachmistrzowi udzielenia informacji.


Ostatnie dwa tygodnie Spisu Powszechnego

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało tylko dwa tygodnie. Osoby, które jeszcze się nie spisały, powinny to zrobić jak najszybciej, ponieważ spis jest obowiązkowy.

Obowiązek ten wynika z ustawy, a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.

Jeżeli ktoś nie spisał się sam przez internet (spis.gov.pl), bądź infolinię spisową (22 279 99 99), skontaktuje się z nim rachmistrz. Zgodnie z ustawą nie możemy odmówić rachmistrzowi udzielenia informacji.

Prosimy także o wypełnianie raportów z działań promocyjnych związanych z NSP 2021, które dostępne są pod adresem: https://ankietagbs.spis.gov.pl

Ponadto przypominamy o trwającym konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy Państwa do zgłaszania się pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin


Ostatni miesiąc spisu ludności

Pozostał jeszcze tylko miesiąc, aby spisać się w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021. Do tej pory ten obowiązek spełniło ponad 58 proc. dębiczan.

Aby ułatwić mieszkańcom możliwość spisania się, Gminne Biuro Spisowe Urzędu Miejskiego w Dębicy organizuje Mobilny Punkt Spisowy. Zlokalizowany będzie w różnych rejonach Dębicy, gdzie spisanych jest najmniej osób.

Specjalny bus stanie w najbliższy wtorek najpierw na płycie Rynku, a później przy Szkole Podstawowej nr 8.

Jednocześnie przypominamy, że w Ratuszu funkcjonuje Gminne Biuro Spisowe. Urzędnicy czekają od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, a także w soboty od godz. 9:00 do 12:00.


Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę.

Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r.

Zadaniem konkursowym jest zachęcenie przez gminy jak największej liczby zobowiązanych na jej terenie osób fizycznych do dokonywania samospisu internetowego, prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/.

Wskaźnik samospisu internetowego stanowiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin będzie uwzględniał samospis internetowy dokonany w okresie od początku do końca trwania NSP 2021, tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.


Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Narodowy Spis Powszechny

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź  w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). Rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów telefonów:

 • 22 828 88 88
 • 22 279 99 99.

W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem, można zweryfikować jej tożsamość: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami fizycznymi objętymi spisem. Osoby, które przekażą dane telefonicznie rachmistrzowi, nie muszą już wypełniać formularza spisowego w Internecie. A do osób, które już się spisały samodzielnie, rachmistrz nie zadzwoni. Jeśli chcesz wypełnić sam formularz w Internecie możesz to zrobić dopóki nie skontaktuje się z Tobą rachmistrz.


Rusza kolejny spisowy konkurs

Skierowany jest do osób, które wezmą udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 przez internet. Każdy mieszkaniec  Podkarpacia, którzy spiszę się, począwszy od 9 lipca, Super Nowości zapraszają do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, przez najbliższe 3 tygodnie, na portalu internetowym supernowosci24.pl publikowane będą pytania, dotyczące spisu powszechnego. Pytanie dnia będzie się pojawiać o godzinie 12.00.

Pierwsze 6 osób, które prawidłowo na nie odpowie, wygrywa cenne nagrody.

Więcej szczegółów oraz regulamin na stronie: https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/spisz-sie-przez-internet/


Na spisujących się przez Internet czeka samochód

Jeszcze tylko do środy osoby, które wezmą udział w Narodowym Spisie przez Internet mają szanse wygrać samochód osobowy lub bony o wartości 500 i 1000 złotych. Aby wziąć  udział w loterii należy wejść na stronę spis.gov.pl i zarejestrować się.

Po wypełnieniu formularza spisowego, kolejnym krokiem jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w loterii, pobranie i zachowanie unikatowego 10-znakowego kodu uprawniającego do udziału w niej. Ostateczny termin zgłoszenia mija 7 lipca. Osoby, które spiszą się mają szanse wziąć udział jeszcze w dwóch  losowaniach 9 i 14 lipca. Transmisje online z losowań na YouTube i Facebook na profilach GUS.

Nie czekaj do ostatniej chwili. Spisz się, pobierz unikatowy kod i zgłoś chęć udziału w loterii NSP.


Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Spis Powszechny jest ważny, bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Wyniki uzyskane ze spisu wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.

Plakat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet.


Rachmistrzowie spisowi wychodzą w teren

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Od środy (23.06.) rachmistrzowie wychodzą w teren i będą mogli przeprowadzać wywiady w domach z zachowaniem zaleceń sanitarnych.  Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich.

Jeśli mamy wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, można to w prosty sposób zweryfikować.

Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okazany na samym początku rozmowy. Dane z identyfikatora możemy zweryfikować na dwa sposoby. Pierwszym jest internetowa aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, dostępna na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Druga opcja weryfikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279 99 99.


Częste pytania dotyczące spisu powszechnego

Co zrobić jeśli nie znam danych osób, które ze mną mieszkają? Aplikacja nie pozwala przejść dalej.

Z założenia należy dopisać wszystkie osoby, które mieszkały pod podanym adresem. W wyjątkowych sytuacjach, gdy osoba spisująca się nie zna wszystkich danych dotyczących pozostałych osób mieszkających pod tym samym adresem, może wykazać wyłącznie siebie bez konieczności dopisywania pozostałych osób. Co ważne – osoby, które mieszkają pod tym samym adresem, a nie zostały dopisane w formularzu – są zobowiązane do samodzielnego dokonania spisu.

Jeśli spisze swojego męża/małżonkę to jest on/ona zwolniony już z samospisu?

Tak, można wypełnić formularz za współmałżonka (za jego zgodą). Taka osoba, w świetle przepisów ustawy o NSP, dopełniła obowiązku spisowego. Jeśli natomiast osoba spisana przez inną osobę chce samodzielnie uzupełnić formularz spisowy – może tego dokonać.

Kto spisuje dzieci?

Za osoby małoletnie (tj, w wieku 0 do 17 lat) zgodnie z przepisami ustawy o NSP  spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.


Przy spisie zdaj się na rachmistrza

Warto spisać się z rachmistrzem, bo wywiad z mieszkańcem może przeprowadzić w kilka minut. To osoba przeszkolona, zna dobrze pytania z ankiety i potrafi zaznaczyć odpowiednią opcję w nietypowych sytuacjach.

Rachmistrzowie dzwonią tylko z dwóch numerów 22 828 88 88 i 22 279 99 99. Legitymują się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło i informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.


Spisz się przez Internet i wygraj samochód

Jeszcze tylko miesiąc trwa loteria w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Osoby, które spiszą się przez Internet do 7 lipca mają szanse wygrać samochód osobowy lub bony o wartości 500 i 1000 złotych.

Aby wziąć  udział w loterii należy wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w loterii, pobranie i zachowanie unikatowego 10-znakowego kodu uprawniającego do udziału w niej. Ostateczny termin zgłoszenia mija 7 lipca. Osoby, które spiszą się w najbliższych dniach mają szanse wziąć udział jeszcze w czterech losowaniach. Najbliższe 18 czerwca. Kolejne 2, 9 i 14 lipca. Transmisje online z losowań na YouTube i Facebook na profilach GUS.

Nie czekaj do ostatniej chwili. Spisz się, pobierz unikatowy kod i zgłoś chęć udziału w loterii NSP.


Dębiczanie najchętniej spisują się za pośrednictwem Internetu

Ponad 21 proc. mieszkańców miasta  wzięło udział w spisie powszechnym.  Zdecydowana większość bo ponad 19 proc. skorzystała z możliwości  samopisu internetowego.  Seniorzy chętniej wybierają się do Gminnego Biura Spisowego gdzie w spisaniu się pomagają urzędnicy.

Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo na terenie Polski. Uczestnictwo w Narodowym Spisie jest obowiązkowe, a jego podstawową formą udziału jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl/. Dla tych, którzy nie mają komputera przygotowano w Magistracie Gminne Biuro Spisowe, gdzie spisać się pomogą  urzędnicy. Przypominamy również, że burmistrz Mariusz Szewczyk podjął decyzję o wprowadzeniu sobotnich dyżurów GBS. Pracownicy punktu spisowego czekają na dębiczan w urzędzie, w każdą sobotę do 24 września,  od godz. 9.00 do 12.00.  

 Spis powszechny kończy się 30 września. Zachęcamy jednak, aby tego obowiązku nie odkładać na ostatnią chwilę.


Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Czy logowanie przez PESEL i nazwisko panieńskie matki jest bezpieczne?

Logowanie za pomocą numeru  PESEL  oraz nazwiska panieńskiego matki jest  bezpieczne. Wymóg podania nazwiska rodowego zwiększa poziom zaufania podczas weryfikacji tożsamości respondenta, jednocześnie chroni przed zaatakowaniem systemu z użyciem zewnętrznej bazy lub generatora numerów PESEL.

Dodatkowym zabezpieczeniem w tej formie logowania jest wprowadzenie kolejnego poziomu ochrony dostępu w postaci hasła, które użytkownik ustala samodzielnie podczas pierwszej operacji logowania. Służy to ochronie danych wprowadzonych przez użytkownika w sytuacji, gdy wypełnia formularz podczas kilku sesji logowania. Czyli dostęp do formularza podczas kolejnego logowania wymaga podania numeru PESEL oraz hasła znanego wyłącznie temu użytkownikowi.

Czy muszę wpisać wszystkich, z którymi mieszkam pod tym samym adresem?

Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby małoletnie, powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe, jeśli znają dane wymagane przez aplikację spisową. Dopuszcza się możliwość udzielenia odpowiedzi za osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu – za ich zgodą – przez dorosłą osobę również zamieszkałą w tym mieszkaniu. Osoba ta podaje informacje o mieszkaniu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala skład osobowy mieszkania, określa relacje rodzinne pomiędzy osobami oraz udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mieszkaniowym i osobowym. Istnieje możliwość samodzielnego spisania się przez dorosłe osoby, które na przykład tworzą osobne gospodarstwa domowe.


Dodatkowy nabór na rachmistrza spisowego

Burmistrz Miasta Dębicy informuje, że został ogłoszony dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań. Kandydaci mogą zgłaszać się do 7 czerwca 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat,
b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty (formularz zgłoszeniowy oraz RODO) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu:umdebica@um.debica.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 2. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 3. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gminie Miasta Dębica – nr tel. 14 6838218 lub 14 6838130, e-mail: umdebica@um.debica.pl .
document
formularz-zgloszeniowy (4)
document
RODO (5)

Rachmistrzowie dzwonią tylko z dwóch numerów telefonu

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do dębickiego Ratusza, do specjalnego Gminnego Biura Spisowego przybywa codziennie kilkadziesiąt osób.  W sumie spisano już ponad 420  dębiczan. Nierzadko zdarza się tak, że do magistratu przychodzą dębiczanie, do których dzień wcześniej dzwonili rachmistrzowie, ale w obawie przed potencjalnymi oszustami wolą spisać się u urzędnika.

Informujemy, że rachmistrzowie telefoniczni dzwonią tylko z dwóch specjalnie dedykowanych numerów 22 828 88 88 i 22 279 99 99.  Rachmistrzowie spisowi natomiast muszą przedstawić oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię, nazwisko, numer i godło.  Pamiętajmy również, że rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Przypominamy, że decyzją burmistrza Dębicy już od najbliższej soboty (29maja) prowadzone będą dyżury Gminnego Biura Spisowego. Pracownicy urzędu będą czekać w każdą sobotę do 9 września, od godz. 9.00 do 12.00.


W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

Rozwiń

Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

Rozwiń

Biuro Spisowe Urzędu Miejskiego w Dębicy

Rozwiń