Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dane kontaktowe dla przedsiębiorców

Loading...

Kierownik: Jolanta Paździor
Pokój nr 212, tel. 14 683 82 12
e-mail: jolanta.pazdzior@umdebica.pl
e-mail: boguslawa.lipień@umdebica.pl

Pokój nr 211, tel. 14 683 82 11
e-mail: wieslaw.janowski@umdebica.pl
e-mail: miroslaw.rdzak@umdebica.pl
e-mail: magdalena.ziobro@umdebica.pl

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami, realizuje zadania z zakresu:
– pełna pomoc w wypełnianiu druków i formularzy zgłoszeniowych CEIDG-1:
* o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
* o zmianę wpisu,
* o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
* o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
* o wykreślenie,
– prowadzenie ewidencji  przedsiębiorców z EDG,
– dopełnienie formalności związanych z noworejestrowaną działalnością gospodarczą,
– pomoc w wypełnianiu i informacje o formularzu zgłoszeniowym do:    
* Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
* ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,  
* ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
* ZUS ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.
– wydawanie wypisów z ewidencji działalności gospodarczej uprzednio prowadzonej przez  Burmistrza Miasta Dębicy, tj. do dnia 01.12.2011r., czyli do dnia przekazania danych z ewidencji gminnej do CEIDG,
– organizowanie szkoleń związanych z działalnością gospodarczą,
– współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie przy organizowaniu szkoleń dotyczących uruchamiania środków pomocowych z Unii Europejskiej dla mikro i małych  przedsiębiorstw,
– realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy