Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego

Loading...

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami
Kierownik: Jolanta Paździor
Pokój nr 212, tel. 14 683 82 12
e-mail: jolanta.pazdzior@umdebica.pl

Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich określa Zarządzenie nr 141/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30.05.2023

Zgłoszenia rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się w terminie do 30 października  bieżącego roku.
Wniosek o rezerwację miejsca handlowego można złożyć w formie elektronicznej na platformie https://e-uslugi.debica.pl/  lub w Urzędzie Miejskim w Dębicy.
Rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku udziela się na okres 12 miesięcy.

Opłata rezerwacyjna 
Wysokość opłat rezerwacyjnych  obowiązujących na terenie Targowisk Miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica.

 1. „MÓJ RYNEK”:
  a) o wymiarach 2m x 1m:
  I strefa: 69,00 zł/ miesiąc
  II strefa: 45,00 zł/ miesiąc
  b) o wymiarach 1m x 1m:
  I strefa: 34,50 zł/ miesiąc
  II strefa: 22,50 zł/ miesiąc
 2. „Plac BAZAR”:
  a) o wymiarach 3m x 2m: 45,00 zł/ miesiąc
 3. SKARPA”:
  a) o wymiarach 3m x 2m: 62,00 zł/ miesiąc
  b) o wymiarach 2,80 m x 2m: 58,00 zł/ miesiąc
 4. Parking „MOP”:
  a) o wymiarach 3m x 2m: 45,00 zł/ miesiąc
document
03_Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego