Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego

Loading...

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami
Kierownik: Jolanta Paździor
Pokój nr 212, tel. 14 683 82 12
e-mail: jolanta.pazdzior@umdebica.pl

Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich określa Zarządzenie nr 141/ 2020 Burmistrza Miasta  Dębicy z dnia 3 lipca  2020 r..

Zgłoszenia rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się w terminie do 30 października  bieżącego roku.
Wniosek o rezerwację miejsca handlowego można złożyć w formie elektronicznej na platformie https://e-uslugi.debica.pl/  lub w Urzędzie Miejskim w Dębicy.
Rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku udziela się na okres 12 miesięcy.

Opłata rezerwacyjna 
Wysokość opłat rezerwacyjnych  obowiązujących na terenie Targowisk Miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica.

Plac Targowy ,,Mój Rynek”strefa I – 46,00 zł/ miesiąc
strefa II – 30,00 zł/ miesiąc
Plac „Bazar”, „ Parking MOP”30,00 zł/ miesiąc
„Skarpa”46,00 zł/ miesiąc
document
Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Kraszewskiego