Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Idea i realizacja

Loading...

Mieszkanie Plus to program rządowy, który powstał, by wspierać wszystkich, którzy – z różnych względów – nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie. Dzięki realizacji programu, w Polsce pojawiają się kolejne mieszkania.

Każdy obywatel spełniający kluczowe kryteria w ramach części rynkowej programu może skorzystać z opcji wynajmu mieszkania lub wynajmu z opcją dojścia do własności. Program podzielony został na dwa filary — część rynkową i część społeczną.

Program Mieszkanie Plus wspiera wszystkich obywateli. O mieszkanie mogą się ubiegać: osoby aktywne zawodowo, osoby uczące się (studenci, doktoranci), osoby mające ustalone prawo do świadczeń ZUS (emerytura, renta, urlop macierzyński i rodzicielski).

Dębica włączyła się do programu już w 2016 roku i jako jedno z pierwszych miast na Podkarpaciu podpisało najpierw list intencyjny, a później umowę inwestycyjną na budowę osiedla w ramach programu.

Osiedle powstało w doskonałej lokalizacji: przy ul. Ratuszowej. W 3 kameralnych budynkach znajdzie się łącznie 201 nowoczesnych Mieszkań Plus wykończonych pod klucz. Zaprojektowano tu także komórki lokatorskie, a wokół inwestycji – miejsca postojowe dla samochodów. Urząd Miejski znajduje się 2 minuty od osiedla, a tuż obok, przy ulicy Kościuszki, jest przystanek komunikacji miejskiej. Pod ręką są sklepy, szkoła, przedszkole, Park Jordanowski, apteka, przychodnia i inne usługi niezbędne w codziennym życiu.

Podpisanie listu intencyjnego w 2016 roku
Podpisanie umowy w 2017 roku
Podpisanie protokołu w 2018 roku
Wbicie łopaty 2019 roku
Wbicie łopaty 2019 roku
Stan surowy w 2020 roku
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus w Dębicy
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus w Dębicy
Mieszkanie PlusMieszkanie Plus

Kalendarium realizacji programu Mieszkanie + w Dębicy

19 III 2021

Rada Miejska w Dębicy określiła kryteria społeczne naboru do mieszkań budowanych przy ul. Ratuszowej. Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu ruszy już w drugim kwartale 2021 roku.

VIII 2020

Budowa mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus osiągnęła stan surowy.

26 VIII 2019

Na działce przy ul. Ratuszowej miało miejsce uroczyste wbicie łopaty pod budowę nowych mieszkań z rządowego programu Mieszkanie Plus.

IV – V 2019

Przeprowadzono ankietę, w której udział mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkaniami w ramach programu Mieszkanie Plus. Celem uruchomionej ankiety było zbadanie preferencji rodzin zainteresowanych najmem mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w Dębicy. Wśród pytań znalazły się zarówno te dotyczące preferowanego metrażu oferowanych mieszkań,  a także rodzaju umowy – najmu instytucjonalnego lub najmu z dojściem do własności.

17 IV 2018

W wyniku długotrwałych uzgodnień w Urzędzie Miejskim w Dębicy burmistrz  Mariusz Szewczyk w imieniu Gminy Miasta Dębica podpisał Protokół Uzgodnień Inwestycyjnych z Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju reprezentowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie, w którym określone zostały obowiązki stron w zakresie przygotowania i realizacji budowy mieszkań. W imieniu BGK Nieruchomości protokół podpisał Członek Zarządu Grzegorz Muszyński. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów sąsiednich miast, które przykładem Dębicy chcą przystąpić do programu Mieszkanie Plus – Fryderyk Kapisnos Prezydent Mielca, Janusz Hamryszczak Zastępca Prezydenta Przemyśla oraz Piotr Kapusta Zastępca Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

17 VII 2017

Podpisano warunkową umowę inwestycyjną pomiędzy BGK Nieruchomości S.A. a władzami miasta. Szczegółowe analizy gruntów zgłoszonych do programu trwały od października  2016 roku, kiedy to miasto Dębica, będące obecnie właścicielem nieruchomości, podpisało ze spółką list intencyjny. Dębica była pierwszym samorządem na Podkarpaciu, który podpisał warunkową umowę inwestycyjną  z BGK Nieruchomości S.A.

12 X 2016

Władze Miasta Dębicy i BGK Nieruchomości S.A. podpisały list intencyjny zakładający współpracę w celu realizacjiprojektów inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę społeczną i techniczną. Porozumienie dotyczyło nieruchomości wytypowanej przez miasto Dębica i wstępnie zaakceptowanej do dalszej analizy pod kątem możliwości realizacji inwestycji przez BGK Nieruchomości S.A. – spółkę zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialną za operacyjne przygotowanie i pilotażową realizację programu Mieszkanie plus.