• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Usługi hotelarskie – ewidencja obiektów

  Loading...
  document
  Zgłoszenie – wpis do ewidencji
  document
  zał. nr 1. opis obiektu
  document
  zał. nr 2 deklaracja dot. min. wymagań przy usługach hotelarskich
  document
  wniosek o wydanie zaświadczenia
  document
  Zawiadomienie o zakończeniu, zmianie