• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Dębicka karta dużej rodziny

  Loading...

  DĘBICKA KARTA RODZINY

  Rodziny mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci mogą ubiegać się o przyznanie „Dębickiej Karty Rodziny Trzy Plus”. Poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie miasta Dębicy, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje. Karta ta przysługuje również rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

  Karta ta zwiększa zakres ulg zawartych w Karcie Dużej Rodziny. To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów i usług. Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

  Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

  Wniosek i spis wymaganych dokumentów od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie

  http://www.mops-debica.pl/art,2,dokumenty-niezbedne-do-zlozenia-wniosku-o-debicka-karte-duzej-rodziny-trzy-plus

  Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12.

  Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 14 6813590, 14 6813591.

  http://www.mops-debica.pl/p,78,karta-duzej-rodziny-akty-prawne