Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Stypendia za osiągnięcia w nauce

Loading...

Co roku Burmistrz Miasta Dębicy przyznaje stypendia finansowane ze środków budżetu miasta dla uczniów dębickich placówek oświatowych. Stypendium naukowe przyznawane jest od 2009 roku i otrzymują je uzdolnieni uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, reprezentują miasto w konkursach przedmiotowych oraz wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej.
Kapituła Konkursowa do spraw przyznawania stypendiów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej spośród wielu zgłoszonych, pozytywnie opiniuje najlepsze wnioski. 
Stypendia są wypłacane w miesięcznych ratach w okresie od września do czerwca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Oświaty
Przepisy dotyczące ubiegania się o stypendium

document
Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata do stypendium
document
Regulamin Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy