Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Gospodarka komunalna i mieszkalnictwo

Loading...

Mieszkalnictwo

document
Wniosek o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica
document
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
document
Wniosek o dwustronną zamianę mieszkania
document
Wniosek o przedłużenie najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica
document
Zaświadczenie o zarobkach

Podział i rozgraniczenie nieruchomości

document
Wniosek o podział nieruchomości
document
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Ustalenie i wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

document
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
document
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Wejście w teren i zajęcie gruntu gminnego dla potrzeb inwestycji

document
Wniosek o wyrażenie zgody na wejście w teren i zajęcie gruntu gminnego dla potrzeb inwestycji