Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Waloryzacja dopłat

Loading...

Waloryzacja dopłat do czynszu – należy złożyć wniosek!

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PODWYŻSZENIE DOPŁAT DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. RATUSZOWEJ 14, 16 i 18
W DĘBICY.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania  informujemy, że najemcy lokalu objętego umową w sprawie stosowania dopłat będą mogli po 16 lipca 2023 r. złożyć wniosek w zakresie podwyższenia dopłat do czynszu.

Najemca może złożyć wniosek o zmianę decyzji w sprawie dopłat do czynszu w sposób podwyższający wysokość określonej w niej dopłaty o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującej w dniu zawierania umowy najmu tego lokalu a wysokością czynszu ustalona zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującej w dniu
16 lipca 2023 r.).

Wymagane dokumenty:

  1. Kopia umowy najmu lokalu objętego umową w sprawie stosowania dopłat,
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego wysokość stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej, obowiązującej dla tego lokalu w dniu 16.07.2023 r.

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2023r. poz. 1114).

Za wydanie decyzji zmieniającej wysokość dopłaty do czynszu jest wymagane wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 10 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.) oraz załącznikiem do ustawy tabela cz. I poz. 53.

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Dębicy:

29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

lub wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2

W tytule: opłaty należy wpisać:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu, ul. Ratuszowa ………lokal nr….

Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o waloryzację dopłaty do czynszu.

Druk wniosku o zmianę decyzji w sprawie dopłat do czynszu do pobrania tutaj: plik Word