Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Opłata targowa

Loading...

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w  2021 r. roku nie będzie pobierana opłata targowa.

Obowiązujące w 2021 r. zmiany w zakresie opłaty targowej, to efekt uchwalonej w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wysokość opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Dębica w 2020 roku

Rodzaj i sposób sprzedażyJednostka miaryKwota
od sprzedaży z ręki, kosza, wiadraod sprzedającego1,00 zł
od sprzedaży z samochodu osobowego       za jeden pojazd15,00 zł
od sprzedaży z samochodu dostawczego do 1t.za jeden pojazd20,00 zł
od sprzedaży z samochodu dostawczego od 1t.do 3,5 t.za jeden pojazd25,00 zł
od sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 3,5 t.za jeden pojazd30,00 zł
od zajmowanej powierzchni1m22,50 zł

Od osób dokonujących sprzedaży w innych miejscach niż wyznaczone do tego targowiska pobiera się opłaty targowe w wysokości

Rodzaj i sposób sprzedażyJednostka miaryKwota
od sprzedaży z ręki, kosza, wiadraod sprzedającego2,00 zł
od sprzedaży związanej ze świętami:
– Wszystkich Świętych,
– Bożym Narodzeniem
– Świętami Wielkanocnymi
od sprzedającego6,00 zł/1m2