• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Opłaty

  Loading...

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wynosi: 27,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.

  Od 1 lutego 2023 r. obowiązują następujące stawki za przekroczenie ilości odpadów limitowanych w PSZOK.

  Odpady limitowane:

  1. OPONY do 6 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie zużytych opon ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 605,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 0,65 zł. za każdy 1 kg⃰
  2. ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE (papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie odpadów remontowo-budowlanych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 635,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 0,68 zł. za każdy 1 kg⃰
  3. GRUZ w ilości do 500 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie gruzu ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 335,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 0,36 zł. za każdy 1 kg⃰
  4. ODPADY WIELKOGABARYTOWE w ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 965,00 zł./Mg + VAT, tj. ok. 1,04 zł. za każdy 1 kg⃰

  ⃰ Podane ceny dotyczą transportu odpadów do instalacji i ich zagospodarowania oraz zawierają podatek VAT