Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Opłaty

Loading...

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wynosi: 27,00 zł od osoby

Od 1 marca 2022 roku obowiązują nowe stawki za przekroczenie ilości odpadów limitowanych w PSZOK.

Odpady limitowane:

  1. OPONY do 6 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie zużytych opon ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 645,45 zł./Mg + VAT,tj. ok. 0,70 zł. za każdy 1 kg
  1. ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE (papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane)     w łącznej ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie odpadów remontowo-budowlanych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 625,45 zł./Mg + VAT,tj. ok. 0,68 zł. za każdy 1 kg
  1. GRUZ w ilości do 500 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie gruzu ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 345,45 zł./Mg + VAT,tj. ok. 0,37 zł. za każdy 1 kg
  1. ODPADY WIELKOGABARYTOWE w ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego – za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych ponad limit zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 1045,45 zł./Mg + VAT,tj. ok. 1,13 zł. za każdy 1 kg⃰

⃰Podane ceny dotyczą transportu odpadów do instalacji i ich zagospodarowania oraz zawierają podatek VAT