• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Oferty inwestycyjne

  Loading...

  Nieruchomość przy ul. Metalowców

  Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta, w odległości ok. 3 km od rynku, na obszarze byłego przedsiębiorstwa państwowego WUCH w Dębicy. Teren otaczający z zabudową przemysłową i usługową, z licznymi przedsiębiorstwami produkcyjno-usługowymi dynamicznie się rozwijający. W pobliżu hotel. Dojazd do drogi wojewódzkiej Dębica-Mielec-Tarnobrzeg przez drogę publiczną – ulicę Metalowców (obecnie w remoncie). Odległość od autostrady – ok 10 km. Brak miejsc parkingowych dla pojazdów CT.

  Przedmiotowe nieruchomości obejmują budynek biurowy, budynek byłej centrali telefonicznej, budynek handlowy i portierni. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony i utwardzony, częściowo pokryty trawnikiem oraz nasadzeniami drzew liściastych, oświetlony. Dojazd do nieruchomości odbywa się urządzonym zjazdem z drogi publicznej. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w sieci uzbrojenia terenu. Działka 430/182 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym znajduje się w terenach oznaczonych symbolem PU – tereny pod obiekty i urządzenia dla działalności produkcyjnej i usługowej. Działka 430/89 znajduje się na obszarze, dla którego brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dębica znajduje się na obszarze PU 5 – obszary zabudowy produkcyjnej i usługowej.

  Dane dotyczące nieruchomości:

  Przedmiot sprzedaży obejmuje 2 działki:
  Działka nr 430/89 o powierzchni 0,3376 ha (prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków);
  Działka nr 430/182 o powierzchni 0,4327 ha (prawo własności).

  Dane dotyczące budynków:

  1. Budynek biurowy
   • Rok budowy – ok. 1958
   • Powierzchnia zabudowy – 834 m2
   • Powierzchnia użytkowa: 2245,5 m2 (parter – 734 m2, I piętro – 745 m2, II piętro – 758 m2, piwnica – 593 m2)
   • Liczba kondygnacji: 3 naziemne + 1 podziemna
  2. Budynek byłej centrali telefonicznej:
   • Rok budowy – ok. 1953
   • Powierzchnia zabudowy – 255 m2
   • Powierzchnia użytkowa: 204 m2
   • Liczba kondygnacji: 1 naziemna
  3. Budynek portierni:
   • Rok budowy – ok.1958
   • Powierzchnia zabudowy – 101 m2
   • Powierzchnia użytkowa: 68 m2
   • Liczba kondygnacji: 1 naziemna
  4. Budynek usługowo-handlowy:
   • Rok budowy – ok. 1958
   • Powierzchnia zabudowy – 46 m2
   • Powierzchnia użytkowa: 37 m2
   • Liczba kondygnacji: 1 naziemna

  Uzbrojenie terenu:
  Działki posiadają pełne uzbrojenie (sieci: energetyczne, wod-kan, gazowe, telekomunikacyjna, CO na terenie działki);