Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

CEIDG

Loading...

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – portal informacyjny

CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal CEIDG bardzo ułatwia prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.

Wpis do CEIDG

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub e-PUAP .
Przyszły przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:
– elektronicznie, z użyciem podpisu kwalifikowanego,
– elektronicznie, z użyciem podpisu kwalifikowanego e-PUAP,
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębicy,
– listem poleconym (poświadczonym notarialnie).