Uwaga!
DĘBICA DLA UKRAINY – akcja pomocy
Serwis informacyjny Miasta Dębica

OZE

Loading...

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”.
Informujemy, że dobiegła końca rzeczowa realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Ropczyce.
Całkowita wartość inwestycji  to 15 858 006,75 z czego 9 962 706,52 zł  to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych).
Wartość inwestycji dla Gminy Miasta Dębica  wyniosła 8 849 448,91z czego 5 591 243,20 zł  to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych).

Przedsięwzięcie obejmowało montaż 971 instalacji w tym:
Gmina Miasta Dębica
Instalacje fotowoltaiczne – 263 szt.
Kotły na biomasę – 43 szt.
Instalacje solarne – 250 szt.
Gmina Ropczyce
Instalacje fotowoltaiczne – 231 szt.
Kotły na biomasę – 25szt.
Instalacje solarne – 159 szt.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do poprawy ochrony środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. Zmniejszyła się ilość gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, a także ilość odpadów wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych.

Zgłoszenia awarii instalacji można dokonać pod nr tel. 14 6838 218.