• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Pozostałe wnioski

  Loading...

  Wniosek o zmianę danych adresowych w sprawach podatkowych

  Rozwiń

  Wniosek o zwrot lub zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

  Rozwiń

  Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  Rozwiń

  Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

  Rozwiń