Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Cmentarze komunalne

Loading...
  1. Administratorem cmentarzy komunalnych w Dębicy jest:

Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o.
Ul. Ratuszowa 12
39-200 Dębica
Tel. 14 6816486

https://www.debica-zum.pl/cmentarze-komunalne

  1. Wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Dębicy:

    https://debicakomunalny.artlookgallery.com/

  2. Regulamin oraz cennik można znaleźć pod adresem:

    https://debicakomunalny.artlookgallery.com/regulamin.php
    https://debicakomunalny.artlookgallery.com/cennik.php

  3. Wytyczne do przeprowadzenia prac remontowych przy nagrobkach /grobowcach znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych w Dębicy.

Cmentarz komunalny ”Stary”  dawny parafialny w Dębicy

W celu uzyskani zgody na przeprowadzenia remontu należy złożyć wniosek

Wniosek

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Cmentarzy Komunalnych w Dębicy nie ma możliwości wykonania piwniczek oraz montażu ławeczek na przedmiotowym cmentarzu.

Remont  akceptowany będzie wyłącznie w istniejącym lub mniejszym obrysie.

W przypadku gdy miejsce pochowku leży w ścisłej ochronie konserwatorskiej wyznaczonej
w decyzji nr A-50 z dnia 25.06.2002 r. o wpisaniu dawnego cmentarza parafialnego w Dębicy przy ul. Cmentarnej do rejestru zabytków należy zwrócić się z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie.

Po uzyskaniu zgody od WUOZ należy wystąpić do tut urzędu z prośbą o zgodę na przeprowadzenie prac remontowych załączając kopie decyzji WUOZ. Dopuszcza się złożenie wniosku za naszym pośrednictwem.Wniosek dostępny jest na stronie:
Wniosek dostępny jest na stronie:

https://www.wuozprzemysl.pl/do-pobrania/pozwolenia-na-podejmowanie-dzialan-przy-grobie-lub-na-terenie-zabytkowego-cmentarza

Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej oraz ul. Wielopolskiej

Przed przystąpieniem do prac remontowych dysponent ma obowiązek zgłosić się do Zakładu Usług Miejskich ul. Ratuszowa 12, 39-200 Dębica (tel. 14 6816486) celem ustalenia warunków wykonania prac remontowych oraz uzyskania stosownego zezwolenia.