Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wymiana pieców

Gmina Miasta Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, którego celem jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie Województwa podkarpackiego poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na instalacje niskoemisyjne uwzględniające, kotły gazowe oraz węzeł cieplny.

Wartość Projektu ogółem : 17,7 mln zł
W projekcie uczestniczy 8 gmin: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.

W ramach Projektu na terenie Gminy Miasta Dębica zostanie zamontowane 117 kotłów gazowych.

Informacja dotycząca przetargu na dostawę i montaż kotłów gazowych:
W wyniku otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu 18.09.2020 r., w postępowaniu na wybór wykonawców dostawy i montażu kotłów gazowych i węzłów ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych wyłoniono firmę: SANITO Sp. z o.o. Ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa.

Pierwsze montaże zostaną wykonane w budynkach mieszkańców, którzy mają trudną sytuacją związaną np. z brakiem źródła ciepła, awarią i taki fakt zgłosili na piśmie do urzędu.

Rozpoczęcie montażu kotłów planowane jest na listopad 2020 r.

Projekt realizowany będzie do maja 2021 r.

Pozostali mieszkańcy powinni zaopatrzyć się w opał w zależności od indywidualnych potrzeb.

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Dębica (dotacja z budżetu miasta).

Burmistrz Miasta Dębica informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 zakończył się nabór wniosków do projektu dotyczącego wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Dębica, dotowanego z budżetu Gminy Miasta Dębica.

Łącznie wpłynęło 31 wniosków, w tym 3 wnioski na kotły na paliwo stałe oraz 28 wniosków na kotły gazowe.

Nabór wniosków trwał od  4 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie może wynieść 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.

Do dofinansowania wybrano 24 wnioski mieszkańców.

document
Regulamin dotacja do wymiany źródła ciepła
document
Wniosek wymiana źródła ciepła