Uwaga!
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wymiana pieców

Gmina Miasta Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, którego celem jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie Województwa podkarpackiego poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na instalacje niskoemisyjne uwzględniające, kotły gazowe oraz węzeł cieplny.

Wartość Projektu ogółem : 17,7 mln zł
W projekcie uczestniczy 8 gmin: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.

W ramach Projektu na terenie Gminy Miasta Dębica zostanie zamontowane 117 kotłów gazowych.

Informacja dotycząca przetargu na dostawę i montaż kotłów gazowych:
W wyniku otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu 18.09.2020 r., w postępowaniu na wybór wykonawców dostawy i montażu kotłów gazowych i węzłów ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych wyłoniono firmę: SANITO Sp. z o.o. Ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa.

Pierwsze montaże zostaną wykonane w budynkach mieszkańców, którzy mają trudną sytuacją związaną np. z brakiem źródła ciepła, awarią i taki fakt zgłosili na piśmie do urzędu.

Rozpoczęcie montażu kotłów planowane jest na listopad 2020 r.

Projekt realizowany będzie do maja 2021 r.

Pozostali mieszkańcy powinni zaopatrzyć się w opał w zależności od indywidualnych potrzeb.

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Dębica (dotacja z budżetu miasta).

28 maja br. ruszył nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica. Mieszkańcy mogą się starać o dotacje do 5 tys. złotych na demontaż istniejącego pieca oraz zakup i montaż nowego.

Dotacja jest skierowana tylko do dębiczan, którzy są właścicielami nieruchomości. Może ona wynieść 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. zł Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła. Nabór wniosków ruszy w najbliższy piątek i potrwa do 18 czerwca.

Rada Miejska w Dębicy w tegorocznym budżecie przeznaczyła na ten cel 80 tys. złotych. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

document
Regulamin dotacja na wymianę źródeł ciepła
document
Wniosek o dotację
document
Wniosek o wypłatę dotacji