• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Dębicy

  Loading...

  Jednym z  narzędzi wspierającym działania lokalnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń są przyznawane przez Burmistrza Miasta Dębicy Patronaty Honorowe. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza Miasta Dębicy jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta, integracji mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.

  Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbem miasta Dębicy z podpisem „Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Dębicy” jako znaku charakterystycznego dla udzielanego patronatu. W celu uzyskania Patronatu Honorowego, organizator powinien przesłać Wniosek o Patronat Burmistrza Miasta Dębicy.

  Patronat Honorowy dotyczy imprez o szczególnej randze i znaczeniu dla Miasta, mających zasięg miejski, regionalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy.

  document
  Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta Dębicy
  document
  Logo Miasta