Uwaga
Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Dębicy

Loading...

Jednym z  narzędzi wspierającym działania lokalnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń są przyznawane przez Burmistrza Miasta Dębicy Patronaty Honorowe. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza Miasta Dębicy jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta, integracji mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.

Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbem miasta Dębicy z podpisem „Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Dębicy” jako znaku charakterystycznego dla udzielanego patronatu. W celu uzyskania Patronatu Honorowego, organizator powinien przesłać Wniosek o Patronat Burmistrza Miasta Dębicy.

Patronat Honorowy dotyczy imprez o szczególnej randze i znaczeniu dla Miasta, mających zasięg miejski, regionalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy.

document
Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta Dębicy
document
Logo Miasta