Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Stypendia za osiągnięcia artystyczne

Loading...

Młodzież wybitnie uzdolniona artystycznie może ubiegać się o stypendia specjalne Miasta Dębicy.
Stypendium dla młodzieży ma na celu wspieranie osób wybitnie uzdolnionych artystycznie i reprezentujących miasto Dębicę w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu krajowym i zagranicznym oraz cechuje ją nienaganna postawa etyczna i moralna.

Wniosek o przyznanie stypendium należy kierować do Burmistrza Miasta Dębicy. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Dębicy w terminie do dnia 15 maja w roku bieżącym, uwzględniając osiągnięcia artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium.
O stypendium artystyczne mogą ubiegać się osoby zamieszkujące w Dębicy, które do czasu przyznania stypendium nie ukończyły 21 lat. Stypendium przyznawane jest od września do czerwca. Obecnie istnieje możliwość przyznania 10 stypendiów za osiągnięcia artystyczne. Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendiów należy do kompetencji Burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Przepisy dotyczące ubiegania się o stypendium artystyczne

document
Wniosek o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby
document
Uchwała nr XXXIX/429/2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie stypendium artystycznego
document
Zarządzenie nr 260/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby
document
Uchwała nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby
document
Uchwała nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby
document
Uchwała nr LVII/674/10 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby