Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Załóż działalność gospodarczą

Loading...

Jak założyć działalność gospodarczą?

Wpis do CEIDG

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia tej działalności odpowiednim organom administracji.

Do zgłoszeń tych należą zgłoszenie działalności gospodarczej w CEIDG, w tym:
·      zgłoszenie REGON,
·      zgłoszenie aktualizacji danych naczelnikowi urzędu skarbowego,
·      zgłoszenie ZUS/KRUS,
·      ewentualne zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT

Każdy przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Istnieją dwa główne rejestry: 

  • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), prowadzony przez sądy rejonowe odpowiedni m.in. dla działalności prowadzonych w formie spółek prawa handlowego.
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki (Ministra Rozwoju). Ta forma rejestru jest odpowiednia dla jednoosobowej firmy.

Dokonanie rejestracji REGON, aktualizacji NIP oraz zgłoszenia ZUS, dokonuje się jednocześnie z rejestracją działalności gospodarczej w systemie CEIDG.

Wszystkie zgłoszenia są nieodpłatne.

Rejestracja jednoosobowej działalności

Wpisu do CEIDG dokonuje się w Urzędzie Miejskim w Dębicy  lub w formie elektronicznej na platformie elektronicznej www.ceidg.gov.pl. Zatem, aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania.

Wniosek CEiDG-1
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

Jak złożyć wniosek?