Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zajęcie pasa drogowego

Loading...
document
Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót na drodze publicznej
document
Wniosek na uzgodnienie lokalizacji, modernizacji zjazdu z drogi publicznej
document
Wniosek na zajęcie pasa drogowego na cele związane z robotami i umieszczeniem urządzeń infr. technicznej
document
Wniosek w sprawie udostępnienia terenu działek pasa drogowego
document
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania reklamy

Informacja o handlu w okresie Wszystkich Świętych

Uprzejmie informujemy, iż zostały wyznaczone stanowiska handlowe przeznaczone pod działalność w zakresie okolicznościowej sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie Wszystkich Świętych w rejonie cmentarzy w m. Dębica. Osoby zainteresowane handlem w pobliżu cmentarzy przy ul. Cmentarnej oraz ul. Wielopolskiej proszeni są o złożenie wniosku do tut. Urzędu w terminie 20.09.2021-14.10.2021.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Dębicy pod nr tel. 14 683-82-10.

Mapy

Cmentarz Komunalny – Cmentarna
Cmentarz Parafialny – Cmentarna
Cmentarz Komunalny – Wielopolska