Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zajęcie pasa drogowego

Loading...
document
Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót na drodze publicznej
document
Wniosek o o wydanie zezwolenia na lokalizację sieci lub przyłącza
document
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
document
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami
document
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie liniowych urządzeń obcych w pasie drogowym
document
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, stanowiska handlowe, postojowe
document
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania reklamy

Informacja o handlu w okresie Wszystkich Świętych

Uprzejmie informujemy, iż zostały wyznaczone stanowiska handlowe przeznaczone pod działalność w zakresie 
okolicznościowej sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie Wszystkich Świętych w rejonie cmentarzy w m. Dębica. Osoby zainteresowane handlem w roku 2023 w pobliżu cmentarzy przy ul. Cmentarnej oraz 
ul. Wielopolskiej proszeni są o składanie wniosku od dnia 29.09.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w
 Dębicy pod nr tel. 14 68 38 208.

Mapy

Cmentarz Komunalny – Cmentarna
Cmentarz Parafialny – Cmentarna
Cmentarz Komunalny – Wielopolska