Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Nagroda „Żagle kultury”

Loading...

Żagle Kultury to nagroda Burmistrza Miasta Dębicy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury lub całokształt działalności, która przyznawana może być osobom fizycznym – twórcom, animatorom, artystom, pracownikom dębickich instytucji kultury lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta Dębica.
Przyznanie nagrody Żagle Kultury należy do kompetencji burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej. Nagroda wręczana jest podczas oficjalnej uroczystości dorocznego święta miasta „Dni Dębicy”.
Kandydatów do nagrody może zgłaszać Burmistrz Miasta Dębicy z inicjatywy własnej lub następujące podmioty: instytucje kultury, placówki oświatowe, Komisja Kultury Rady Miejskiej w Dębicy, związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne, fundacje i organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk twórczych, organizatorzy instytucji kultury.

Informacje i składnie wniosków:
Wydział Promocji
Naczelnik: Natalia Chodór

Pokój nr 39A, tel. 14 683 82 33
e-mail: natalia.chodor@umdebica.pl
Pokój nr 39, tel. 14 683 82 39

document
Uchwała Nr XXIX/308/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przekazywania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Dębicy – Żagle Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
document
Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Dębicy
document
Wniosek o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Dębicy „Żagle Kultury”