Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rejestr wyborców

Loading...

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.).

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy właściwej pod względem zamieszkania, wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania,
– dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania wnioskodawcy na terenie Dębicy (np. umowa najmu mieszkania, rachunki za media, telefon itp.).

Załączniki:

document
1692463021_wniosek-o-ujecie-w-stalym-obwodzie-glosowania-art-19-3-kodeksu-wyborczego

Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców można dokonać również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – www.gov.pl w zakładce Meldunki i wybory.