Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Loading...

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Dębica – dokument zawierający analizę danych o stanie aktualnych oraz przyszłych – do 2025 roku – potrzeb miasta Dębica w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Planowanie energetyczne to określenie aktualnych i prognozowanych potrzeb energetycznych.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Dębica