Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla DROF

Loading...

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest dokumentem strategicznym nastawionym na poprawę i zapewnienie jak najlepszego dostępu do celów codziennych podróży wszystkich mieszkańców DROF oraz mieszkańcom gmin ościennych, którzy korzystają z systemu transportu na terenie całego DROF.

Różnice pomiędzy tradycyjnym planowaniem transportu a planowaniem zrównoważonej mobilności to między innym skoncentrowanie działań na ludziach, promowanie ruchu pieszego, rowerowego  a nie tylko ruchu samochodowego, opartego o transport indywidualny a także zbilansowany rozwój wszystkich środków transportu w tym przejście w kierunku bardziej ekologicznych i zrównoważonych środków transportu oraz wiele, wiele więcej.

SUMP dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokumentem, który ma promować zrównoważony rozwój mobilności co nie znaczy, że ludzie mają z dnia na dzień przestać korzystać z własnych samochodów. W dzisiejszych czasach ważne jest kształtowanie odpowiednich zachowań komunikacyjnych wśród mieszkańców oraz dbanie o rozwój infrastruktury pieszej, rowerowej i rozwój transportu zbiorowego. Miasto Dębica spełnia warunki, żeby stać się w przyszłości miastem 15-minutowym, które będzie opierać swój rozwoju na wdrażaniu inteligentnych rozwiązań z zakresu SMART CIYTY.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dofinansowano w ramach Projektu POIS.06.01.00-00-0080/22 pn. „ Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla DROF
Uchwała nr LXXXVI/657/2023 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego