Serwis informacyjny Miasta Dębica

Uchwały

document
Uchwała nr XXXII 249/2020 RM w Dębicy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica
document
Uchwała nr XXXII 250/2020 RM w Dębicy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
Uchwała nr XXXII 251/2020 RM w Dębicy w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
document
Uchwała nr XXXII 252/2020 RM w Dębicy w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą nr XXIX 303 2017 Rady Miejskiej
document
Uchwała nr XXXII 253/2020 RM w Dębicy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
Uchwała nr XXXII 254/2020 RM w Dębicy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych
document
Uchwała nr XXXII 255/2020 RM w Dębicy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości