Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Uchwały

Loading...
document
Uchwała nr XXXII 249/2020 RM w Dębicy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica
document
Uchwała nr XXXII 250/2020 RM w Dębicy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
Uchwała nr XXXII 251/2020 RM w Dębicy w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
document
Uchwała nr XXXII 252/2020 RM w Dębicy w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą nr XXIX 303 2017 Rady Miejskiej
document
Uchwała nr XXXII 253/2020 RM w Dębicy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
Uchwała nr XXXII 254/2020 RM w Dębicy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych
document
Uchwała nr XXXII 255/2020 RM w Dębicy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
document
Uchwała nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej W Dębicy z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica
document
Uchwała nr XXXVIII/278/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica
document
Uchwała nr XXXVIII/279/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
document
Uchwała nr XXXVIII/280/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
UCHWAŁA NR LIV/402/2022 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi