• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Uchwały

  Loading...
  document
  1-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica (Uchwała Nr XXXII-249-2020 Rady Miejksiej w Dębicy z dnia 14.12.2020 r.)
  document
  2-Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica (Uchwała Nr LXXIII-540-2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21.02.2023 r.)
  document
  3-Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Dębica (Zarządzenie Nr 28-2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19.01.2024 r. )
  document
  4-Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…)-1
  document
  5-Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (…)-1
  document
  6-Uchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…)-1
  document
  7-Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych (…)-1