Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zbiórka przeterminowanych leków

Loading...
Wykaz aptek na terenie miasta Dębicy, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki

Apteka „Rodzinna”, ul. Czarnieckiego 4, 39-200 Dębica