Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Honorowi Obywatele

Lista osób, którym przyznano wyróżnienie „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy” :

Edward Moskal

Rozwiń

Krzysztof Penderecki

Rozwiń

Jan Henryk Jedynak

Rozwiń

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski

Rozwiń

Alfrid Peleman

Rozwiń

Jan Łopuski

Rozwiń

Zbigniew Lazarowicz

Rozwiń

Ks. Prałat Józef Dobosz

Rozwiń

Waldemar Sujdak

Rozwiń

Procedura przyznawania tytułu


Honorowe wyróżnienia przyznawane są dla osób, organizacji i instytucji, za zasługi włożone w rozwój miasta, jego promocję oraz prace na rzecz mieszkańców. Mogą być nadane również pośmiertnie. W razie nadania wyróżnienia pośmiertnie wyróżnienia doręcza się najbliższej rodzinie zmarłego wraz z dokumentami stwierdzającymi ich nadanie. Tytuł przyznaje Rada Miejska w Dębicy na wniosek Kapituły wyróżnień.

document
Wniosek o przyznanie odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Dębica”