Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Usuwanie azbestu

Loading...

Wnioski na usunięcie wyrobów zawierających azbest przyjmowane są na bieżąco.
W 2020 roku zakończono zadanie polegające na demontażu, odbiorze oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta.
Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Dębicy pozyskał  na to zadanie dotację w wysokości 9 435 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  W 2020 r. w Gminie Miasta Dębica unieszkodliwiono 66,52 tony azbestu.

document
Regulamin
document
Wniosek o usuniecie wyrobów zawierających azbest