• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Usuwanie azbestu

  Loading...

  Wnioski na usunięcie wyrobów zawierających azbest przyjmowane są na bieżąco.

  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Dębica” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w 2023 roku otrzymał dotację na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach zadania w naszym mieście usunięto 9,92 t azbestu. Wyroby zawierające azbest zostały odebrane od mieszkańców bezpłatnie. Osoby, które na swojej posesji posiadają azbest zachęcamy do składania wniosków o demontaż lub odbiór azbestu w 2024 r. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

  W 2021 roku zakończono zadanie polegające na demontażu, odbiorze oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta.

  Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Dębicy pozyskał  na to zadanie dotację w wysokości 6000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  W 2021 r. w Gminie Miasta Dębica unieszkodliwiono ponad 37 ton azbestu z 23 nieruchomości.

  document
  Regulamin
  document
  Wniosek o usuniecie wyrobów zawierających azbest