Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Opłaty

Loading...

Strefy płatnego parkowania oraz opłaty za parkowanie pojazdów obowiązują za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych:

Czas parkowania0,5 godzinyOpłata za 1 godzinęOpłata za 2 godzinęOpłata za 3 godzinęOpłata za 4 i 5 godzinęBilet całodniowy
Strefa 01,00 zł1,50 zł1,80 zł2,00 zł1,50 zł8,00 zł.
Strefa I0,50 zł1,00 zł1,20 zł1,40 zł1,00 zł6,00 zł.

Uwaga:

1.Opłata abonamentowa (abonament roczny dla przedsiębiorcy strefa „0”) wynosi 450,00 zł.

(abonament roczny dla przedsiębiorcy strefa „I”) wynosi 350,00 zł.

(abonament roczny dla mieszkańca strefa „0”) wynosi 300,00 zł.

(abonament roczny dla mieszkańca strefa „I”) wynosi 250,00 zł.

(abonament roczny dla osoby niepełnosprawnej strefa „0”) wynosi 100,00 zł)

(abonament roczny dla osoby niepełnosprawnej strefa „I” wynosi 80,00 zł)

(abonament roczny ekologiczny strefa „0”) wynosi 100,00 zł.

(abonament ekologiczny strefa „I”) wynosi 80,00 zł.

2. Zerowa stawa opłaty za parkowanie ustala się dla:

– osób niepełnosprawnych posiadających „Kartę parkingowa osoby niepełnosprawnej” potwierdzającą uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony,

– samochodów  instytucji i urzędów wymienionych w §11 ust. 2-6 Uchwały
Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 roku, na czas wykonywania zadań służbowych w strefie płatnego parkowania. Samochody winne mieć wystawiony identyfikator wydany przez Urząd Miejski w Dębicy.

Opłaty parkingowe wnosi się przy użyciu biletów postojowych i abonamentów postojowych.

Bilety postojowe nabywa się w parkomatach rozmieszczonych przy płatnych parkingach
w strefie płatnego parkowania.

Abonament postojowy nabywa się w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy, ulica Ratuszowa 2, pokój nr 23 – parter.

UWAGA. W przypadku nie uiszczenia opłaty parkingowej w należnej wysokości, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 30,00 zł.

document
Wniosek dotyczący strefy płatnego parkowania
document
Wniosek o przyznanie karty parkingowej

Opłata za parkowanie z aplikacją PANGO

Rozpoczęcie korzystania z Systemu Pango wymaga pobrania aplikacji ze sklepu Google Play lub Apple AppStore. Osoby, które nie posiadają smartfona mogą po rejestracji przez stronę pango.pl zlecać parkowanie za pomocą komend SMS lub połączenia telefonicznego z numerem 222 700 000. Do założenia konta potrzebny jest tylko numer telefonu. Operator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z rozwiązania ponad opłaty za czas parkowania. Pojazd kierowcy, który korzysta z Pango musi być oznaczony naklejką lub kartą z napisem PANGO pozostawioną za przednią szybą pojazdu.

Pango przygotowało specjalną ofertę dla użytkowników dębickiej strefy płatnego parkowania. Pierwsze ciągłe 3 godziny parkowania po wpisaniu kodu START po rejestracji w systemie będą dla kierowców za darmo. Promocja trwa do końca 2020 r.

Dowiedz się więcej o aplikacji PANGO