Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Interwencje

document
Wniosek dot. interewncji w zakresie uszkodzenia infrastruktury miejskiej
document
Wniosek dot. interwencji w zakresie modernizacji infrastruktury miejskiej
document
Wniosek dot. interwencji w zakresie utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica
document
Wniosek dot. interwencji w zakresie wykonania remontów cząstkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica
document
Wniosek dot. zgłoszenie wypadku drogowego na drodze będącej własnością Gminy Miasta Dębica
document
Wniosek dot. interwencji w zakresie utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta Dębica